Monday, August 12, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB16 1.38.3 MỚI NHẤT VỚI APK LITE V44 GIẢM ĐỒ HỌA TỪ SẢNH CHỜ CHO ĐẾN MAP ĐẤU


Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB16 1.38.3 MỚI NHẤT VỚI APK LITE V44 GIẢM ĐỒ HỌA TỪ SẢNH CHỜ CHO ĐẾN MAP ĐẤU

  Dung lượng: 63MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB16 1.38.3 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 12/8/2019.

- APK FREE FIRE 1.38.3 LITE V44:

+ LÀM DỰA TRÊN CẤU HÌNH ĐỒ HỌA TRÊN MÁY CHO ĐỘ TƯƠNG THÍCH CAO, FIX LAG CÀNG MẠNH MẼ, CÁC CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA KHÁC NHAU SẼ CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG FIX LAG KHÁC NHAU NHẰM TƯƠNG THÍCH TỐI ĐA TỪ MÁY YẾU ĐẾN MÁY KHỎE.

+ XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỪ SẢNH CHỜ ĐẾN MAP ĐẤU

+ TÍCH HỢP FPS CAO, TỐI ƯU KHUNG HÌNH CHO MƯỢT MÀ.

+ TỐI ƯU TEAM 2, TEAM 4 HẾT GIẬT LAG CỰC NGON CỰC MƯỢT.

- VÀO TRẬN SIÊU NHANH KHÔNG TRỄ.


- FILE FLFF 1.38.3 TB 1: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

- FILE FLFF 1.38.3 TB 2: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

- FILE FLFF 1.38.3 YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- FILE FLFF 1.38.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link:
- APK FREE FIRE 1.38.3 LITE V44: TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.38.3 LITE V44 MỞ KHÓA: TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.38.3 LITE V44 PINK BODY: TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.38.3 LITE V44 PINK BODY UNLOCK MỞ KHÓA: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.38.3 TRUNG BÌNH 1:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.38.3 TRUNG BÌNH 2:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.38.3 YẾU: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.38.3 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.38.3: TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB16 1.38.3 TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- Như đầu video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: