Wednesday, August 14, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 11 MỚI NHẤT - MOD MAP MÙA THU SIÊU MƯỢT KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ OBBThông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 11 MỚI NHẤT - MOD MAP MÙA THU SIÊU MƯỢT KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ OBB

Dung lượng: 39Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.30.2.5 V29 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 3.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 14/8/2019

- MOD MAP MÙA THU CHỈ 10MB NHẸ HƠN MAP MẶC ĐỊNH 40MB

- MAP CHỈ CÓ Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

-  XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA  NỀN SẢNH.


- XÓA ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG NHANH. 

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI CẬP NHẬT.

- FIX LAG OBB V3 KHÔNG LỖI:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH


Link:


- FIX LAG DATA:

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V29: TẠI ĐÂY

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP V29: TẠI ĐÂY

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 3.0 V29


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: