HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 SIÊU MƯỢT VỚI 6 FILE APK LITE V18 VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 SIÊU MƯỢT VỚI 6 FILE APK LITE V18 VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI


Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 SIÊU MƯỢT VỚI 6 FILE APK LITE V18 VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI

Dung lượng: 67MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 31/8/2019.

-  6 FILE APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18:

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG ÍT HƠN. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH, XÓA HIỆU ỨNG ĐẠN TRONG GAME.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÂY CỐI TRONG GAME.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH, XÓA HIỆU ỨNG ĐẠN TRONG GAME, XÓA TẤT CẢ CÂY CỐI TRONG GAME.


+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TÍCH HỢP FPS CAO ẨN SẴN TRONG GAME MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME MƯỢT MÀ HƠN.

+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA CỰC TỐT CHO ĐẤU TEAM VÀ MANG LẠI SỰ MƯỢT MÀ TRẢI NGHIỆM GAME CỰC MƯỢT, VÀO TRẬN NHANH.


- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 1: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 2: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME NHƯ XÓA SKIN SÚNG...

+ FILE FLFF 1.39.3 YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME NHƯ XÓA SKIN SÚNG..., NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link:





- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 1: TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 2TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 1TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 2: TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 1TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.3 TRUNG BÌNH 1:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.3 TRUNG BÌNH 2:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.3 YẾU: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.39.3: TẠI ĐÂY





TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB16 1.39.3 TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- Như cuối video.







1 comment

  1. Hãy làm cho gian lận trên trình giả lập gameloop
error: Content is protected !!