Friday, August 23, 2019

MOD APK FREE FIRE OB17 1.39.3 V10 - PINK BODY/GUNS, AIM STABLE, DAMAGE+, ARMOUR+, HEADSHOT+, RECOIL+Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB17 1.39.3 V10 - PINK BODY/GUNS, AIM STABLE, DAMAGE+, ARMOUR+, HEADSHOT+, RECOIL+

Dung lượng:  69.7MB

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB17 1.39.3 MOD V10.

+ VIP MOD APK FREE FIRE OB17 1.39.3 MOD V10 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ VIP MOD APK FREE FIRE OB17 1.39.3 MOD V10 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- ỔN ĐỊNH TÂM - AIM STABLE PRO +++

- TĂNG ĐỘ DÍ TÂM - AIM ASSISTANT +++

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY +++


- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- NGƯỜI ĐỎ - PINK BODY

- SÚNG ĐỎ - PINK GUNS
- XÓA SƯƠNG MÙ - NO FOG

- XÓA CỎ - NO GRASS

XÓA CÂY XA - LESS TREE 

- TĂNG TỶ LỆ GHIM TÂM VÀO ĐẦU - AIM LOCK HEAD  +++

- TĂNG TỶ LỆ HEADSHOT - HEADSHOT 85%  +++

- GIẢM GIẬT - LESS RECOIL 95% +++

- HẠN CHẾ BẮN TRƯỢT - NO BULLET MISS 55% +++

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN - HIGH ARMOR 55% +++

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG  - HIGH DAMAGE GUNS 45%  +++

- TĂNG CHÍ MẠNG - CRITICAL DAMAGE +++

- BẮN NHANH 2X  -  FAST FIRE 2X


- CHẠY NHANH 1.9X - FAST RUN 1.9X

- TĂNG ĐIỂM RANK - UP SCORE RANK 50% +++

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGH DAMAGE CAR +++

- TĂNG DUNG LƯỢNG BALO - BAG UP ++

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER ++

- KHÔNG KHÓA NICK VIP - ANTI BAND VIP  ++

- XÓA DỮ LIỆU TỐ CÁO TRÊN SEVER VIP - WIPE REPORT IN SEVER VIP ++

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT

- HOẠT ĐỘNG Ở RANK VÀ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC

- HOẠT ĐỘNG Ở MỌI MAP - WORK IN ALL MAP

Link:
- APK FREE FIRE 1.39.3 MOD V10 (69.7MB)TẠI ĐÂY

 -APK FREE FIRE 1.39.3 MOD V10 UNLOCK IMEI (
70.02MB): TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.39.3TẠI ĐÂYFULL LINK VIP MOD APK FREE FIRE OB17 1.39.3 V10 + OBB


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGKphyzpmXcORN9r52gTj4aL4BeSajvdXmprhkZAKqMLb7YoPEAEgiIWvNWDBBaAB9fmF6gLIAQKoAwHIA8kEqgTuAU_QdtcMHYE1uWtnXdtnT_5rwkhpP6VILGBuzyAtoBlfF860oSRSkQOzSaDW-V-DS_ue07I-Ah-dmULRA5r2eJQgQxByhRRXpWgiiOp72ll-WC8OGDotXFUC_UfFgv4zPZhlCmve3yDQo851CDsrhscfh0no950CGPldpnmY1PE4CCXxQ7qtj6hqD_FCkBdFPfZtxuFIngIG8YFOhSTY85jL43eo_87_FemXHNBKLSn4mPyixj3W0rF2HJnq5Ru6A5g2JC2JUrT5yhCawhQa59IkHkYZCpmeK6AIW9z-F2mUz76UQtEvsktmPOf1eYjABNeMk9qpAogF_7udgxigBgLYBgKAB_OF-pUBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAaAI2OOnBLAIAtIIBwiAARABGA6xCZveJrf-5gAFgAoB2BMCghQRGg93d3cueml2Z2FtZS5jb20&ae=1&num=1&cid=CAASEuRos9TiGFLsB28mPaMLhWKeQA&sig=AOD64_3FkjtGerW6dapNrja1uwJmGm_-wg&client=ca-pub-7736171471537248&adurl=https://www.sieuthitaigia.vn/xe-dap-tap-the-duc/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIg6OntZKl5AIV2ryWCh3jsAhfEAEYASAAEgKuk_D_BwE

    ReplyDelete