Tuesday, September 3, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 11 V49 - MOD MAP THỦY GIỚI KẾT HỢP MOD 68 SKIN VÀ FIX LAG DATA, OBB MỚI


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 11 V49 - MOD MAP THỦY GIỚI KẾT HỢP MOD 68 SKIN VÀ FIX LAG DATA, OBB MỚI

Dung lượng: 23Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.30.2.7 V49 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 3.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 3/9/2019

- MOD MAP THỦY GIỚI CHỈ 8 MB NHẸ HƠN MAP MẶC ĐỊNH 40MB

- MAP CHỈ CÓ Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- FIX LAG DATA MỚI NHẤT

+  XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP.

+ XÓA  NỀN SẢNH.


+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ PIC TƯỚNG NHANH. 

+ VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI CẬP NHẬT.

- FIX LAG OBB MỚI CỰC MƯỢT KHÔNG LỖI:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

- MOD SKIN:

+ MOD FULL SKIN TƯỚNG, 68 TƯỚNG FULL HIỆU ỨNG KỸ NĂNG.

+ KHÔNG LỖI MẠNG.

Link:


- FIX LAG DATA:

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V49: TẠI ĐÂY

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP VÀ MOD SKIN V49: TẠI ĐÂY

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP V49: TẠI ĐÂY

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY
FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 3.0 V49


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: