Friday, September 27, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 12 V2 MỚI NHẤT VỚI MAP GỐC 3MB VÀ DATA + OBB FIX LAG SIÊU NHẸ


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 12 V2 MỚI NHẤT VỚI MAP GỐC 3MB VÀ DATA + OBB FIX LAG SIÊU NHẸ

Dung lượng: 20Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.6 V2 - PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12 CẬP NHẬT NGÀY 27/9/2019

- MOD MAP GỐC FULL CẤU HÌNH CHỈ 3MB NHẸ HƠN MAP MẶC ĐỊNH 44MB

- FIX LAG DATA MỚI NHẤT

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP.

+ XÓA AVATAR

+ XÓA NỀN SẢNH


+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ PIC TƯỚNG NHANH. 

+ VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI CẬP NHẬT.

- FIX LAG OBB V2 MỚI CỰC MƯỢT KHÔNG LỖI:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC....

Link:


- FIX LAG DATA:

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V2: TẠI ĐÂY

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP V2: TẠI ĐÂY

- FIX LAG OBB V2:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG: TẠI ĐÂY
FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12 V2


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: