FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PHIÊN BẢN PRO V12 - THÊM XÓA VÁN LƯỚT, FILE DATA SIÊU NHẸ CHỈ TỪ 270KB

FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PHIÊN BẢN PRO V12 - THÊM XÓA VÁN LƯỚT, FILE DATA SIÊU NHẸ CHỈ TỪ 270KB

Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PHIÊN BẢN PRO V12 - THÊM XÓA VÁN LƯỚT, FILE DATA SIÊU NHẸ CHỈ TỪ 270KB

Dung lượng: 270KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 09/10/2019.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ FILE FLFF 1.39.6 TB 1 PRO V12: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH TRONG ĐẢO CHỜ, ÂM THANH QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN VÀ ÂM THANH NHẨY DÙ; XÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNH; XÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT; GIẢM HÀNH ĐỘNG, NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF 1.39.6 TB 2 PRO V12: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH;XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH TRONG ĐẢO CHỜ, ÂM THANH QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN, VÀ ÂM THANH NHẨY DÙ; XÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNHXÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNG, NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.


+ FILE FLFF 1.39.6 YẾU 1 PRO V12GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND;, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME; NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH; XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH TRONG ĐẢO CHỜ, ÂM THANH QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN, ÂM THANH KHI NHẨY DÙ; XÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNHXÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNG, NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF 1.39.6 YẾU 2 PRO V12GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME; NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH; XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH; XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH TRONG ĐẢO CHỜ, ÂM THANH QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN, ÂM THANH NHẨY DÙ; XÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNHXÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNG, NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.


+ FILE FLFF 1.39.6 CỰC YẾU 1 PRO V12GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ; NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH; XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN; ITEM MẶC ĐỊNH; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, ÂM THANH QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN, ÂM THANH KHI NHẨY DÙ; XÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNHXÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNG, NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF 1.39.6 CỰC YẾU 2 PRO V12GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA TẤT CẢ ÂM THANH GAME; XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ; NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH; XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN; ITEM MẶC ĐỊNH; XÓA NHÂN VẬT DJ, HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜXÓA ICON NHÂN VẬT; XÓA NỀN, ẢNHXÓA ICON PET; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬT; GIẢM VÁN LƯỚT.

- FILE DATA FPS CAO 1.39.6 VIP NEW:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ 4

- FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8 và FILE APK Your Game Booster:

+ TỐI ƯU HÓA RAM, TĂNG TỐC CPU, GPU ĐIỆN THOẠI

+ TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÝ GAME

+ NGĂN CHẶN APP CHẠY NGẦM

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁCLink:


- FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8:  TẠI ĐÂY

- FILE APK Your Game Booster: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 TRUNG BÌNH 1:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 TRUNG BÌNH 2:  TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 YẾU 1TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 YẾU 2TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

- FILE FLFF 1.39.6 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

- FILE FPS CAO 1.39.6 VIP MỚI: TẠI ĐÂY


TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 MỚI NHẤT TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.


Post a Comment

error: Content is protected !!