MOD MAP CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 FULL MID, FULLL HD, FULL CẤU HÌNH LIÊN QUÂN MOBILE VÔ TẬN HỎA LỰC.

MOD MAP CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 FULL MID, FULLL HD, FULL CẤU HÌNH LIÊN QUÂN MOBILE VÔ TẬN HỎA LỰC.

Thông tin: MOD MAP CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 FULL MID, FULLL HD, FULL CẤU HÌNH LIÊN QUÂN MOBILE VÔ TẬN HỎA LỰC.

Dung lượng: 40Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.32.1.11 PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC CẬP NHẬT NGÀY 1/1/2020

- MOD CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 FULL HD CHỈ 5MB NHẸ HƠN MAP MẶC ĐỊNH 39MB

MAP FULL MID, FULL CẤU HÌNH CÀI ĐẶT.

- FIX LAG DATA MỚI NHẤT

+ KHÔNG LỖI CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

+ KHÔNG TỰ ĐỘNG TẢI BỘ MỞ RỘNG.

+ FIX FULL LỖI CÁC PHIÊN BẢN TRƯỚC.

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP.

+ XÓA AVATAR.

+ XÓA NỀN SẢNH.

+ PIC TƯỚNG NHANH. 

+ VÀO TRẬN NHANH.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY


+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, KHÔNG XÓA ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI CẬP NHẬT.

- FIX LAG OBB V3 MỚI CỰC MƯỢT KHÔNG LỖI:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC....


Link:
- APK HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC 1.32.1.4: TẠI ĐÂY

- FIX LAG DATA:

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V30 TB: TẠI ĐÂY

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V30 YẾU: TẠI ĐÂY

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP V30: TẠI ĐÂY

- FILE CHỐNG TẢI THÊM TÀI NGUYÊN: TẠI ĐÂY

- FIX LAG OBB V3:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG: TẠI ĐÂY

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC V30 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
Post a Comment

error: Content is protected !!