MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14 - MEGA MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.

MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14 - MEGA MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.

Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14 - MEGA MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.

Dung lượng: 48 MB

Chức năng:

- UPDATE 4 MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.3

UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 1 - MENU MOD V1

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 2 - MENU MOD V2


+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 3 - MENU MOD V3

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 4 - NO MENU MOD

- ĐI XUYÊN ĐÁ NHỎ - STONE MOD (WALL HACK)

- DATA ĂNG TEN ĐẦU - DATA ANTENNA HEAD

- DATA MOD MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG  - DATA MOD MAP PURGATORY

- DATA ĐI XUYÊN TƯỜNG ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG FULL - DATA WALL HACK MAP PURGATORY

- VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG MOD MENU KHÁC - AND MORE FUNCTION MOD MENU

Link:
- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 1 (48 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 2 (48 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 3 (54 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 4 (48 MB)TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HEAD 1.43.3TẠI ĐÂY

- DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.3TẠI ĐÂY

- DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.3TẠI ĐÂY

- VIRTUAL CHINATẠI ĐÂY

- FILE FFID.TXTTẠI ĐÂY

- FILE APK UN-BAND: https://apkpedia.co/file/74B6E5697129?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

- OBB FREE FIRE 1.43.3TẠI ĐÂY

FULL LINK VIP MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


Post a Comment

error: Content is protected !!