MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.4 V7 FREE - NEW FUNCTION - NO WALL, NO RECOIL, SPEED HACK, AND MORE

MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.4 V7 FREE - NEW FUNCTION - NO WALL, NO RECOIL, SPEED HACK, AND MORE

Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.4 V7 FREE - NEW FUNCTION - NO WALL, NO RECOIL, SPEED HACK, AND MORE

Dung lượng: 553 MB.

Chức năng:

- UPDATE MOD MENU APK FIRE OB21 1.47.4 V7

- TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG MOD MENU - ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

Link:- MOD MENU APK FREE FIRE 1.47.4 V7 APK +OBB (559MB)TẠI ĐÂY

MOD MENU APK FREE FIRE 1.47.4 V7 ONLY APK (88MB)TẠI ĐÂY

APK UN-BAND FFID.TXTTẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HAND 1.47.4TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HEAD 1.47.4TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA SHOULDER 1.47.4TẠI ĐÂY

- OBB FREE FIRE 1.47.4TẠI ĐÂY
FULL LINK VIP MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.4 V7 + OBB + DATA ANTENNA HAND, HEAD


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


Post a Comment

error: Content is protected !!