MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.6 VIP V6 FREE - AUTO HEADSHOT 100%, ESP LINE, TELE KILL, NO BAND.

MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.6 VIP V6 FREE - AUTO HEADSHOT 100%, ESP LINE, TELE KILL, NO BAND.Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.6 VIP V6 FREE  - AUTO HEADSHOT 100%, ESP LINE, TELE KILL, NO BAND.

Dung lượng: 89 MB.

Chức năng:

- UPDATE MOD MENU APK FIRE OB21 1.47.6 VIP FREE V6

- TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG MOD MENU - ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

•AutoAim

•Aimbot

•Aimbot Scope

•Aimbot Squat down

•Ignore Fells

•AimLocation

•AimFov 0/360

•AimSmooth 0/360

•Esp Info Enemy

•Esp Line Fire

•Esp Line Granate

•Speed Hack 0/10

•WallHack Stone

•Ghost Hack

•Teleport Player

•Teleport Player Cars

•No Perachute

•Rains Of Bullets 0/12

•Medkit Run

•Nick Name Fake

•Night Mode

•Mode Hd


•Icon Invisible Mod MenuLink:
MOD MENU APK FREE FIRE 1.47.6 VIP V6 FREE ONLY APK (90MB)TẠI ĐÂY

LINK MEDIAFIRETẠI ĐÂY


APK ANTI BAND V4TẠI ĐÂY


APK UN-BAND FFID.TXTTẠI ĐÂY- DATA ANTENNA HAND 1.47.6TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA HEAD 1.47.6TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA SHOULDER 1.47.6TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.47.6TẠI ĐÂY
FULL LINK VIP MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.6 VIP V6 FREE + OBB + DATA ANTENNA HAND, HEAD


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


1 comment

  1. https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssIluphIDJN5lYJ-d_dMUme7poSkTwuTskZARXeyELEAUet7ZSH6kD2yTzsb7vVDPu0Qic3tLbmAmCGYIHEMNmG8BzC7uDoHM8hGRV7w_hg97tN3ZdzJL7L01JgF-GraV4tLnHvQ3SBux50JWRLrhHvdvv0Se7_YY6uGLEuLCe5T0Vf4HvojErrjpJyJkFSSYYYfG5G6QKReFKRvdK83AzBiHUcOpPfPtFtIg0aw2td_3cKsgMLhsw1H7GluA0N8m7ijhOFOGKiCkHleIV1W7msPG-SBUH-tjjSOV2yUrWMNo-SqCzOPElm1yDYJc2XJU0MFr2pex4stpPtyZaxZRkwVZuck4i4PxCcZdCJdQm5S29G7Ad8qdYIXuyaGlTuo6V_tM3at0_CiQ4AhosH_TF78cItQFPWMyfTStaKggeRLqvHja7yRIm0V5_B7xDDTyruLgqtm_x1SFJB0tBZncKu5-oBuwnkQLoec8nAAOJ3WlL6UOKA-phGPUb-i1Do3s_qIFO0TWekEFJdXpjPO4ZXL_jp-_wZW9uBsrakSE32vXSrPrD5eSRMtn-v0Cr-hxwuD5MxNrBz1438BxU2a1p3tRUf6u6IYlnExIaFtYks0QsGbvgNfEGabNMfKWhkGfCgTOG5eRpVri-tJRhZlnsarjF4T7YESlt5qbRXNZqPlHS1DrpCfpusac4vHbqWT14wCJyZ89HwaRE_c2SUX97PcbBiZqKstQND5TlYPW-8sOmIMkXyuHgRF4zNV2IaiqK08HlOdYSMcwmlqGZx5gsIN_5ioZZyt76vUlBe2zSN3KRCR386MVL7eoLJbKJdrUaA7lQYPSriUbr5qJer40r0mlynKgecZGd860cR5lvdVW65b5YstCzOBNR_8xBwBi7KKnCme-xIDHcAoAsuayxAVd5f7TFb8VVpr0D1HxJx8h0cu7q…
error: Content is protected !!