Tuesday, May 19, 2020

MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.7 VIP V12 FREE - HEAD SHOT, NO BAND 100%, NICK NAME FAKE, AND MORE


Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.7 VIP V12 FREE -  HEAD SHOT, NO BAND 100%, NICK NAME FAKE, AND MORE

Dung lượng: 82.5 MB.

Chức năng:

- UPDATE MOD MENU APK FIRE OB21 1.47.7 VIP FREE V12

- TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG MOD MENU - ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

•AutoAim

•Aimbot

•Aimbot Scope

•Aimbot Squat down

•Ignore Fells

•AimLocation

•AimFov 0/360

•AimSmooth 0/360

•Esp Info Enemy

•Esp Line Fire

•Esp Line Granate

•Speed Hack 0/10

•WallHack Stone

•Ghost Hack

•Teleport Player

•Teleport Player Cars

•No Perachute

•Rains Of Bullets 0/12

•Medkit Run

•Nick Name Fake

•Night Mode

•Mode Hd

•No Band

•Icon Invisible Mod Menu
Link:
MOD MENU APK FREE FIRE 1.47.7 VIP V12 FREE ONLY APK (82MB)TẠI ĐÂY

LINK MEDIAFIRETẠI ĐÂY


APK ANTI BAND V4TẠI ĐÂY


APK UN-BAND FFID.TXTTẠI ĐÂY- DATA ANTENNA HAND 1.47.7TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA HEAD 1.47.7TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA SHOULDER 1.47.7TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.47.7TẠI ĐÂY
FULL LINK VIP MOD MENU APK FREE FIRE OB21 1.47.7 VIP V12 FREE + OBB + DATA ANTENNA HAND, HEAD


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: