Saturday, June 6, 2020

MOD DATA FREE FIRE OB22 1.48.4 - MOD MAP PURGATORY - WALL HACK, NIGHT MODE, NO GRASS, NO ICE WALL.


Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB22 1.48.4 -  MOD MAP PURGATORY - WALL HACK, NIGHT MODE, NO GRASS, NO ICE WALL.

Dung lượng: 57 MB.

Chức năng:

- UPDATE MOD DATA FREE FIRE OB22 1.48.4 - DATA MOD MAP PURGATORY:

+ WALL HACK -  ĐI XUYÊN TƯỜNG

+ NIGHT MODE - TRỜI TỐI

+ NO GRASS - XÓA CỎ

- DATA MOD MAP PURGATORY:

+ NO ICE WALL  -  ĐI XUYÊN BOOM KEO
Link:
DATA MOD MAP PURGATORY  1.48.4TẠI ĐÂY- DATA ANTENNA HAND 1.48.4TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA HEAD 1.48.4TẠI ĐÂY


- DATA  NO ICE WALL 1.418.4 TẠI ĐÂY


FULL LINK MOD DATA FREE FIRE OB22 1.48.4 - MOD MAP PURGATORY - WALL HACK, NIGHT MODE, NO GRASS, NO BAND 100%


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHU VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

3 comments: