MOD APK FREE FIRE OB23 1.51.6 V2 - UNLOCK IMEI, FIX ERROR MAP, NIGHT MODE, HIGH DAMAGE+, HEADSHOT +

MOD APK FREE FIRE OB22 1.48.3 V2 - UNLOCK IMEI, FIX ERROR MAP, NIGHT MODE, HIGH DAMAGE+, HEADSHOT +

Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB23 1.51.6 V2 - UNLOCK IMEI, FIX ERROR MAP, NIGHT MODE, HIGH DAMAGE+, HEADSHOT +

Dung lượng: 140 MB.

Chức năng:

- UPDATE 2 MOD APK FIRE OB23 1.51.6 V2

+ MOD APK FREE FIRE UNLOCK IMEI NO MOD

+ MOD APK FREE FIRE UNLOCK IMEI AND MOD

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- GIẢM CÂY - LESS TREE

- GIẢM CỎ  - LESS GRASS

- TĂNG ỔN ĐỊNH TÂM  - AIM STABLE ++

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG 35%  - HIGH DAMAGE ALL GUNS 35% +++

- TĂNG CHÍ MẠNG - CRITICAL DAMAGE +++

- TĂNG TỶ LỆ HEADSHOT- AUTO HEADSHOT +++ 

- GIẢM GIẬT - LESS RECOIL 90% +++

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN - HIGH ARMOR 45% +++

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER +++

- BẮN NHANH - FAST FIRE 10% +++

- CHẠY NHANH - FAST RUN 10% +++

- TĂNG ĐIỂM RANK 30% - UP SCORE RANK 30% +++

- TĂNG DUNG LƯỢNG BALO - BAG UP +++

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ - UNLOCK IMEI/DEVIDECE

CHỐNG KHÓA NICK FULL - ANTI BANED 100% NEW

- HOẠT ĐỘNG Ở RANK VÀ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC

- HOẠT ĐỘNG Ở MỌI MAP - WORK IN ALL MAP

Link:- MOD APK FREE FIRE 1.51.6 V2 UNLOCK AND MOD (140MB)TẠI ĐÂY

+ LINK MEDIAFIRE: TẠI ĐÂY

- MOD APK FREE FIRE 1.51.6 UNLOCK NO MOD (134MB)TẠI ĐÂY


+ LINK MEDIAFIRE: TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.51.6TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


Post a Comment

error: Content is protected !!