FIX LAG FREE FIRE OB23 1.52.4 V23 PRO SIÊU MƯỢT - TỐI ƯU DATA FULL, THÊM DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT.

FIX LAG FREE FIRE OB23 1.52.4 V23 PRO SIÊU MƯỢT - TỐI ƯU DATA FULL, THÊM DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT.

Thông tin:  FIX LAG FREE FIRE OB23 1.52.4 V23 PRO SIÊU MƯỢT - TỐI ƯU DATA FULL, THÊM DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT.

Dung lượng: 300KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB23 1.52.4 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 29/08/2020.

- FILE DATA FIX LAG:

+ FILE FLFF 1.52.4 TB V23: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU, XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA NỀN, ẢNH, DÙ, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, TỐI ƯU ĐẤU TEAM, GIẢM KHINH KHÍ CẦU, GIẢM HOẠT ẢNH TRONG GAME, GIẢM PING, TĂNG FPS, XÓA SKIN LỐP XE, XÓA HIỆU ỨNG ĐẢO CHỜ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, XÓA VIDEO TRONG VQMM, THẺ VÔ CỰCXÓA MINI MAP ĐẢO SA MẠCTỰ ĐỘNG CHUYỂN MINI ĐẢO SA MẠC SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI MINI MAP, XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT, XÓA THÔNG BÁO TẢI TRẬN, TỐI ƯU TỐI ĐA ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT, GIẢM SETTING, MAIL, XÓA THÊM BẢN GHI "LOG" PHÙ HỢP CHO MÁY CHƠI TRONG THỜI GIAN DÀI MÀ DATA VẪN NHƯ MỚI CÀI, XÓA BẢNG QUẢNG CÁO TRONG GAME, XÓA HIÊU ỨNG BỆ PHÓNG, FIX LỖI TÌM TRẬN ĐẤU RANK LÂU.

+ FILE FLFF 1.52.4 YẾU V23: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ  BẢN TRUNG BÌNH THÊM NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA GIÀY, GIẢM NHẸ HIỆU ỨNG GAME.

+ FILE FLFF 1.52.4 CỰC YẾU V23:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ  BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, TỰ ĐỘNG CHUYỂN PHÔNG CHỮ SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI PHÔNG CHỮ, XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA.

+ FILE FLFF 1.52.4 HỖ TRỢ ĐẤU TỬ CHIẾN V23: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TB, CÓ CHẠY XUYÊN VÒNG BO.

+ FILE FLFF 1.52.4 COMBO TRUNG BÌNH + CỰC YẾU 23: SỰ KẾT HỢP GIỮA BẢN TRUNG BÌNH VÀ BẢN CỰC YẾU 1, VẪN CÓ THỂ MẶC ĐƯỢC ĐỒ.

- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA FPS CAO 1.52.4

+ FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.

+ FILE DATA MOD HIỆU ỨNG CHÂN.

+ FILE DATA HỖ TRỢ ĐẤU RANK TB, YẾU, CỰC YẾU, SIÊU YẾU.


+ FILE DATA MOD SKIN V1.

+ FILE DATA XÓA TẤT CẢ ÂM THANH.


+ FILE DATA XÓA MŨ, GIÁP.

+ FILE DATA MOD HÀNH ĐỘNG

+ FILE DATA CHUYỂN ĐỔI BOOM

+ FILE DATA MOD ĐẢO QUÂN SỰ 2.0.

+ FILE DATA MOD MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.

+ DATA CHỈ CHƠI MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.

+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾN + XÓA MAP SA MẠC.

+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾN.

+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾN + ĐỘN THỔ.

+ FILE DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT.





Link:


- FIX LAG OBB:

+ FILE FIX LAG OBB :  


- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:


+ FILE DATA CHUYỂN ĐỔI BOOM TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ FILE DATA XÓA TÓC :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA GIẦY:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TÓC - XÓA GIÀY :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TÓC - XÓA GIÀY -  XÓA TAY:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA MŨ GIÁP :  TẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:

+ FILE DATA FPS CAO 1.52.4 VIP MỚITẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 4:

+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾN + XÓA MAP SA MẠC  TẠI ĐÂY


+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ FILE DATA TỔNG HỢP HIỆU ỨNG CHÂN  + TÌM ĐỒ 3 + XUYÊN BO TỬ CHIẾN + ĐỘN THỔ:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA CHỈ TÌM TRẬN RA MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĐI XUYÊN VÒNG BO TỬ CHIẾN :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HÀNH ĐỘNG :  TẠI ĐÂY


+ FILE DATA TÌM ĐỒ 3  VÀ BOOM KEO:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA HỖ TRỢ ĐẤU RANK XÓA MAP SA MẠC TRUNG BÌNH, YẾU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA HỖ TRỢ ĐẤU RANK XÓA MAP SA MẠC CỰC YẾU, SIÊU YẾU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HIỆU ỨNG CHÂN VÒNG TRÒN :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HIỆU ỨNG CHÂN MÀU XANH :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HIỆU ỨNG CHÂN MÀU ĐỎ:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HIỆU ỨNG CHÂN MÀU TÍM :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TOÀN BỘ ÂM THANH :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V1 :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V2:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT TB :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA HOẠT HỌA NHÂN VẬT CỰC YẾU :  TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 5:

+ FILE DATA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0 TRỜI TỐI + XÓA CỎ:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0 TRỜI TỐI + XÓA CỎ + WALL HACK V1:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0 TRỜI TỐI + XÓA CỎ + WALL HACK V2:  TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 6:

+ FILE DATA ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG TRỜI TỐI + XÓA CỎ:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG TRỜI TỐI + XÓA CỎ + WALL HACK V1:  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG TRỜI TỐI + XÓA CỎ + WALL HACK V2:  TẠI ĐÂY


- DATA FULL:

+ FILE DATA FLFF 1.52.4 V23 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.52.4 V23  YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.52.4 V23  CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.52.4 V23  HỖ TRỢ TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.52.4 V23 COMBO TB + CỰC YẾU: TẠI ĐÂY





TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB23 1.52.4 MỚI NHẤT


 





Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.








Post a Comment

error: Content is protected !!