MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB23 1.52.X - WORK IN RANK/CLASSIC, WORK IN ALL MAP, NO BAND ID/NICK.

MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB23 1.52.4 - WORK IN RANK/CLASSIC, WORK IN ALL MAP, NO BAND ID/NICK.

Thông tin: MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB23 1.52.X - WORK IN RANK/CLASSIC, WORK IN ALL MAP, NO BAND ID/NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:

- MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

- MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HEAD NO FIX LAGTẠI ĐÂY

- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HAND NO FIX LAGTẠI ĐÂY

DATA FULL MOD DATA ANTENNA HEAD + FIX LAGTẠI ĐÂY

DATA FULL MOD DATA ANTENNA HAND + FIX LAGTẠI ĐÂY


MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB23 1.52.4 - WORK IN RANK/CLASSIC, WORK IN ALL MAP, NO BAND ID/NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT DATA FULL:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


Post a Comment

error: Content is protected !!