MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB24 1.53.3 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

DOWNLOAD MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB24 1.53.3 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


Thông tin: MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB24 1.53.3 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:

- MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

- MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY


MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB23 1.52.7 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT DATA FULL:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


3 comments

  1. Bro please add menu mod thanku and i am regularly following your website 😇 the best one in web and please add more game mods ❤️
  2. I'm being eliminated after 15 min or so in a match
    1. 10 MINUTES ACTUALLY.
error: Content is protected !!