MOD DATA ANTENNA FREE FIRE MAX OB24 2.53.4 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA - GHIM NICK.

Thông tin: MOD DATA ANTENNA FREE FIRE MAX OB24 2.53.4 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA - GHIM NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:

- MOD DATA ANTENNA FREE FIRE MAX OB24 2.53.4

+ MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

+ MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

+ CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- DATA FULL MOD DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- FILE APK VÀ OBB GỐC FREE FIRE MAX 2.53.X:

+ FILE APK GỐC FREE FIRE MAX OB24 2.53.XTẠI ĐÂY

+ FILE OBB GỐC FREE FIRE MAX OB24 2.53.XTẠI ĐÂY


MOD DATA ANTENNA FREE FIRE MAX OB24 2.53.4 MỚI NHẤT - CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA - GHIM NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT DATA FULL:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


Post a Comment

error: Content is protected !!