HƯỚNG DẪN MOD NỀN ĐĂNG NHẬP, MOD NỀN SẢNH, MOD ÂM THANH, MOD BOOM KEO TÙY CHỌN CHO FREE FIRE 1.54.7

HƯỚNG DẪN MOD NỀN ĐĂNG NHẬP, MOD NỀN SẢNH, MOD ÂM THANH, MOD BOOM KEO TÙY CHỌN CHO FREE FIRE 1.54.7

Thông tin: 

HƯỚNG DẪN MOD NỀN ĐĂNG NHẬP, MOD NỀN SẢNH, MOD ÂM THANH, MOD BOOM KEO TÙY CHỌN CHO FREE FIRE 1.54.7

Dung lượng: 105KB.

Chức năng:

- DATA MOD BOOM KEO TÙY CHỌN.

DATA MOD BOOM NỀN ĐĂNG NHẬP TÙY CHỌN.

DATA MOD BOOM NỀN SẢNH TÙY CHỌN.

DATA MOD BOOM ÂM THANH TÙY CHỌN.

DATA MOD ANTENNA TÙY CHỌN.Link:- FILE DATA FULL HỖ TRỢ MOD BOOM KEO:

FILE DATA FULL TẠI ĐÂY

- FILE DATA ANTENNA CÀI THÊM NẾU MUỐN:

+ FILE DATA ANTENNA ĐẦU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ANTENNA TAY TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ANTENNA VAI TẠI ĐÂY


- FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP CÀI THÊM NẾU MUỐN:

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP ANIME TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP DỄ THƯƠNG TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP DORAEMON TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP GÁI XINH 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP GÁI XINH 2 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP GÁI XINH 3 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP HOẠT HÌNH TQ 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP HOẠT HÌNH TQ 2 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP HOẠT HÌNH TQ 3 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP NARUTO 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP NARUTO 2 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP ONEPICE 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD NỀN ĐĂNG NHẬP ONEPICE 2 TẠI ĐÂY
- FILE MOD BOOM KEO CÀI THÊM NẾU MUỐN:

FILE BOOM KEO GÁI XINH TẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO GÁI XINH SEXYTẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO DORAEMONTẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO HỎA QUYỀN ACETẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO LUFFYTẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO ANIME DỄ THƯƠNGTẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO ANIME DỄ THƯƠNG 2TẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO ANIMETẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO GÁI XINH 2TẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO GÁI XINH 3TẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO GÁI XINH 4TẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO NARUTOTẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO TOKUDATẠI ĐÂY

FILE BOOM KEO ZEROTWOTẠI ĐÂY

- FILE MOD NỀN SẢNH CÀI THÊM NẾU MUỐN:

FILE GIRL - 1 TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 2TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 3TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 4TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 1TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 2TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 3TẠI ĐÂY

FILE COD - 1TẠI ĐÂY

FILE COD - 2TẠI ĐÂY

FILE DORAEMON - 1TẠI ĐÂY

FILE DORAEMON  - 2TẠI ĐÂY

FILE LOLTẠI ĐÂY

FILE NARUTO - 1TẠI ĐÂY

FILE NARUTO - 2TẠI ĐÂY

FILE OP - 1TẠI ĐÂY

FILE OP - 2TẠI ĐÂY

FILE PUBG - 1TẠI ĐÂY

FILE PUBG - 2TẠI ĐÂY

FULL LINK HƯỚNG DẪN MOD NỀN ĐĂNG NHẬP, MOD NỀN SẢNH, MOD ÂM THANH, MOD BOOM KEO TÙY CHỌN CHO FREE FIRE 1.54.7


 
Hướng dẫn cài đặt:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.


Post a Comment

error: Content is protected !!