FIX LAG FREE FIRE MAX 2.56.4 V5 MỚI NHẤT - UDPATE TOÀN BỘ DATA FULL VÀ DATA CÀI THÊM

FIX LAG FREE FIRE MAX 2.56.4 V5 MỚI NHẤT - UDPATE TOÀN BỘ DATA FULL VÀ DATA CÀI THÊM
Thông tin:   
 
FIX LAG FREE FIRE MAX 2.56.4 V5 MỚI NHẤT - UDPATE TOÀN BỘ DATA FULL VÀ DATA CÀI THÊM

 

Dung lượng: 400KB

Chức năng: 

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 2.56.4 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 11/12/2020.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ FILE FLFF MAX OB25 TB V5: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁOGIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI.

+ FILE FLFF MAX OB25 YẾU V5: CHỨC NGĂNG GIỐNG BẢN TRUNG BÌNH THÊM NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, GIẢM MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI.

+ FILE FLFF MAX OB25 CỰC YẾU V5: CHỨC NĂNG GIỐNG BẢN YẾU THÊM XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI.

+ FILE FLFF MAX OB25 SIÊU YẾU V5:  XÓA HẾT TẤT CẢ NHỮNG THỨ CÓ THỂ XÓA!




- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA FPS CAO FREE FIRE MAX.

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.














Link:



- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:

+ FILE DATA FPS CAO: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ FILE DATA XÓA TÓC: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA GIÀYTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY




- DATA FULL:

+ FILE DATA FLFF MAX OB25 V5 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB25 V5 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB25 V5 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB25 V5 SIÊU YẾU: TẠI ĐÂY

- DATA OBB:

+ FILE OBB V1TẠI ĐÂY











TỔNG HỢP TẤT CẢ LAG FIX FREE FIRE MAX 2.56.4 MỚI NHẤT


 





Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.








Post a Comment

error: Content is protected !!