HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE 1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X MỚI NHẤT - GIẢM ĐỒ HỌA, TĂNG ĐỘ NHẠY

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE 1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X MỚI NHẤT - GIẢM ĐỒ HỌA, TĂNG ĐỘ NHẠY

Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE 1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X MỚI NHẤT - GIẢM ĐỒ HỌA, TĂNG ĐỘ NHẠY

Dung lượng: 500KB

Chức năng:

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.56.4 - FREE FIRE MAX 2.56.2 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 12/12/2020.

- FILE DATA FIX LAG OBB FREE FIRE 1.56.X FULL:

+ MOD SKIN MẶC ĐỊNH.

+ XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP ĐẤU.

+ TĂNG ĐỘ NHẠY.

+ TĂNG TỶ LỆ HEADSHOT.
- FILE DATA FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X FULL:

+ GIẢM ĐỒ HỌA NHÂN VẬT.

+ XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP ĐẤU.

+ TĂNG ĐỘ NHẠY.

+ TĂNG TỶ LỆ HEADSHOT.
Link:


- FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG:

+ FILE OBBTẠI ĐÂY


FIX LAG OBB FREE FIRE MAX:

+ FILE OBBTẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE 1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X MỚI NHẤT - GIẢM ĐỒ HỌA, TĂNG ĐỘ NHẠY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.
Post a Comment

error: Content is protected !!