HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.X V1 MỚI NHẤT - MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP, SẮP RA MẮT


Thông tin: 

HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.X V1 MỚI NHẤT - MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP, SẮP RA MẮT
Dung lượng: 588MB

Chức năng:

- UPDATE FILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN FREE FIRE MAX 2.56.X - UPDATE FILE DATA MOD SKIN WITHOUT FIX LAG NEED THE LATEST EXPANSION FOR VERSION FREE FIRE MAX 2.56.X
- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES

- MOD SKIN BALO - MOD BACKPACKLink:


- DATA MOD SKIN + BMR FREE FIRE MAX 2.56.X:

+ FILE DATA FULL + MOD SKIN + BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY


- DATA MOD QUẦN ÁO :

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 2 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 3 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 4 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 5 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 6 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 7 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 8 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 9 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 10 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 11 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 12 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 13 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 14 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 15 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 16TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 17 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 18 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 19 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 20 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 21 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 22 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 23 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 24 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 25 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 26 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 27 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 28 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 29 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 30 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 31 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 32 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 33 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 34 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 35 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 36 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 37 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 38 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 39 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 40 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 41 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 42 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 43 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 44 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 45 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 46 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 47 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 48 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 49 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 50 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 51 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 52 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 53 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 54 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 55 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 56 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 57 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 58 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 59 TẠI ĐÂYHƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.X V1 MỚI NHẤT - MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP, SẮP RA MẮT


 


Hướng dẫn cài đặt:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.


Post a Comment

error: Content is protected !!