MOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

MOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK V2.

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- FFMAX WALLHACK V2.ZIPTẠI ĐÂYMOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


1 comment

  1. K biết dùng
error: Content is protected !!