MOD DATA PURGATORY MAP FREE FIRE 1.56.X - NO MOD APK - NO BAND, WALL HACK FULL

MOD DATA PURGATORY MAP FREE FIRE 1.56.X - NO MOD APK - NO BAND, WALL HACK FULL

Thông tin: MOD DATA PURGATORY MAP FREE FIRE 1.56.X - NO MOD APK - NO BAND, WALL HACK FULL

Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- MOD MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG FREE FIRE 1.56.X - MOD DATA PURGATORY MAP FREE FIRE 1.56.X.

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- DATA FFMAX PURGATORY MAP FULL HD.ZIPTẠI ĐÂY

- DATA FFMAX PURGATORY MAP NO WALL HACK.ZIPTẠI ĐÂY

DATA FFMAX PURGATORY MAP WALLHACK V1.ZIPTẠI ĐÂY

DATA FFMAX PURGATORY MAP WALLHACK V2.ZIPTẠI ĐÂYMOD DATA PURGATORY MAP FREE FIRE 1.56.X - NO MOD APK - NO BAND, WALL HACK FULL


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!