MOD FREE FIRE OB24 MỚI NHẤT - XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

MOD FREE FIRE OB24 MỚI NHẤT - XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Thông tin: MOD FREE FIRE OB24 MỚI NHẤT -  XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- APK + OBBTẠI ĐÂYMOD FREE FIRE OB24 MỚI NHẤT -  XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT DATA FULL:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


2 comments

  1. Please make this file For Ob25 update also...
  2. Hxydxhxvcywvxhxjjd

error: Content is protected !!