HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

Dung lượng: 700MB

Chức năng:


- FIX LAG V1: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%

- FIX LAG V1 - NO PINK: GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%


Link:

- OBB V1TẠI ĐÂY

- OBB V1 NO PINKTẠI ĐÂYHƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!