HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- FIX LAG V1: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 90%

- FIX LAG V1 - NO PINK: GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 90%

- FIX LAG V2: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%

- FIX LAG V2- NO PINK : GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%


Link:- APK FREE FIRE 1.58.XTẠI ĐÂY

- OBB V1
TẠI ĐÂY

- OBB V1 NO PINKTẠI ĐÂY

- OBB V2TẠI ĐÂY

- OBB V2 - NO PINKTẠI ĐÂYHƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!