HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V7 CỰC ĐẸP VỚI 90 FILE DATA MOD SKIN KHÁC NHAU

HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V7 CỰC ĐẸP VỚI 90 FILE DATA MOD SKIN KHÁC NHAU


Thông tin: 

HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V7 CỰC ĐẸP VỚI 90 FILE DATA MOD SKIN KHÁC NHAU
Dung lượng: 588MB

Chức năng:

- UPDATE FILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN FREE FIRE MAX 2.56.7 - UPDATE FILE DATA MOD SKIN WITHOUT FIX LAG NEED THE LATEST EXPANSION FOR VERSION FREE FIRE MAX 2.56.7
- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES

- MOD SKIN BALO - MOD BACKPACKLink:


- DATA MOD SKIN + BMR FREE FIRE MAX 2.56.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY


- DATA MOD QUẦN ÁO :

+ 60 FILE DATA MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 61 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 62 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 63 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 64 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 65 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 66 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 67 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 68 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 69 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 70 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 71 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 72TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 73 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 74TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 75 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 76 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 77 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 78 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 79 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 80 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 81 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 82 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 83 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 84 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 85 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 86 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 87 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 88 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 89 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 90 (NEW) TẠI ĐÂY


HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V6 MỚI NHẤT - MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP, SẮP RA MẮT


 


Hướng dẫn cài đặt:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.


Post a Comment

error: Content is protected !!