HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FRIE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V8 MỚI NHẤT - 80 FILE DATA MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP

HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FRIE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V8 MỚI NHẤT - 80 FILE DATA MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP
Thông tin: 

HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FRIE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V8 MỚI NHẤT - 80 FILE DATA MOD SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP


Dung lượng: 588MB

Chức năng:

- UPDATE FILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN FREE FIRE 1.56.7/1.57.4/1.58.2/1.58.3 - UPDATE FILE DATA MOD SKIN WITHOUT FIX LAG NEED THE LATEST EXPANSION FOR VERSION FREE FIRE 1.56.7/1.57.4/1.58.2/1.58.3
- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES

- MOD SKIN BALO - MOD BACKPACKLink:


APP MOD FULL SKIN FREE FIRE:

+ APP MOD SKIN TẠI ĐÂY

- DATA FULL BỘ MỞ RỘNG FREE FIRE 1.56.7/1.57.4/1.58.2/1.58.3:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

- DATA MOD QUẦN ÁO :

+ 60 FILE DATA MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 61TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 62TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 63TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 64TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 65TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 66TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 67TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 68TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 69TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 70TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 71TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 72TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 73TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 74TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 75TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 76  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 77  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 78  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 79  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 80  (NEW)TẠI ĐÂYHƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V8 MỚI NHẤT


 


Hướng dẫn cài đặt:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.


Post a Comment

error: Content is protected !!