Monday, January 11, 2021

MOD DATA FREE FIRE OB25 1.58.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB25 1.58.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK V2.

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- APK FREE FIRE 1.58.XTẠI ĐÂY

- DATA FF WALL HACK V2
TẠI ĐÂYMOD DATA FREE FIRE OB25 1.58.X V2 - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: