APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.6 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.6 - DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.Thông tin: APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.6 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.6 - DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

Dung lượng:2.5MB

Chức năng:

+ MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

+ MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

+ MOD DATA TÌM ĐỒ 3

+ MOD DATA TÌM SÚNG NGẮM.

+ MOD DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:- APP ANTENNA RC OB26TẠI ĐÂY

FULL APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.6 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.6


 


Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.56.2:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.56.1:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.
1 comment

  1. ANTENA WORK BUT LEVEL 3 ITEM NOT WORK IN 1.59.6 PLEASE FIX
error: Content is protected !!