APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO V2 CHO FREE FIRE 1.59.7 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.7

APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO V2 CHO FREE FIRE 1.59.7 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.7


Thông tin: APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO V2 CHO FREE FIRE 1.59.7 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.7

Dung lượng: 95KB

Chức năng:

- TỰ ĐỒNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN FREE FIRE.

+ 10 DATA MOD SKIN FREE FIRE THƯỜNG OB26 1.59.7

+ 10 DATA MOD SKIN FREE FIRE MAX OB26 2.59.7Link:
TẢI NHANH APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO VIP FREE FIRE THƯỜNG OB26 1.59.7 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.7


 


APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA SKIN FREE FIRE:

+ APP SKIN FF V2TẠI ĐÂY

APP MOD FULL SKIN SÚNG FREE FIRE:

+ APP MOD SKIN SÚNGTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.59.7:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.59.7:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.
Post a Comment

error: Content is protected !!