Tuesday, February 9, 2021

HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 1.59.X SIÊU MƯỢT VỚI 2 BẢN DÀNH CHO MÁY 2BIT VÀ 64 BIT


Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 1.59.X SIÊU MƯỢT VỚI 2 BẢN DÀNH CHO MÁY 2BIT VÀ 64 BIT

Dung lượng: 600MB

Chức năng:


- FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 DÀNH CHO MÁY 64BIT

FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 DÀNH CHO MÁY 32BIT
Link:- OBB DÀNH CHO MÁY 64BIT (2019114135)TẠI ĐÂY

- OBB DÀNH CHO MÁY 32BIT (2019114132)TẠI ĐÂY
LINK TẢI FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 1.59.X SIÊU MƯỢT VỚI 2 BẢN DÀNH CHO MÁY 2BIT VÀ 64 BIT


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: