MOD DATA FREE FIRE MAX OB26 2.59.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.Thông tin: MOD DATA FREE FIRE MAX OB26 2.59.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:

- DATA FF WALL HACK FF MAX
TẠI ĐÂY
FULL LINK TẢI MOD DATA FREE FIRE MAX OB26 2.59.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!