MOD DATA WALL HACK CAR FREE FIRE 1.59.X - FREE FIRE MAX 2.59.X - UPDATE NEW WALL HACK, ANTINBAND 99%


Thông tin: MOD DATA WALL HACK CAR FREE FIRE 1.59.X - FREE FIRE MAX 2.59.X - UPDATE NEW WALL HACK, ANTINBAND 99%

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK. 

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:
LINK TẢI NHANH MOD DATA WALL HACK CAR FREE FIRE 1.59.X - FREE FIRE MAX 2.59.X


 
- DATA FREE FIRE 1.59.X WALL HACK
TẠI ĐÂY

- DATA FREE FIRE MAX 2.59.X WALL HACKTẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!