APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO, SÚNG, HÀNH ĐỘNG VIP V2 CỰC ĐẸP CHO FREE FIRE 1.59.9 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.9

APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO, SÚNG, HÀNH ĐỘNG VIP V2 CỰC ĐẸP CHO FREE FIRE 1.59.9 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.9Thông tin: APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO, SÚNG, HÀNH ĐỘNG VIP V2 CỰC ĐẸP CHO FREE FIRE 1.59.9 VÀ FREE FIRE MAX OB26 2.59.9

Dung lượng: 3MB

Chức năng:

- TỰ ĐỒNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN FREE FIRE.

+ 5 DATA MOD SKIN QUẦN ÁO VIP FREE FIRE THƯỜNG OB26 1.59.9

+ 5 DATA MOD SKIN SÚNG VÀ HÀNH ĐỘNG VIP FREE FIRE THƯỜNG OB26 1.59.9

+ 5 DATA MOD SKIN QUẦN ÁO VIP FREE FIRE MAX OB26 2.59.9Link:
TẢI NHANH APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA MOD SKIN QUẦN ÁO, SÚNG, HÀNH ĐỘNG VIP CHO FREE FIRE 


APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA SKIN FREE FIRE:

+ APP DATA SKIN VIP FREE FIRETẠI ĐÂY

+ APP SKIN VIP FREE FIRE V2TẠI ĐÂY

+ APP SKIN VIP FREE FIRE V3TẠI ĐÂY

APP MOD FULL SKIN SÚNG FREE FIRE - ĐẤU ĐƯỢC RANK:

+ APP MOD SKIN SÚNGTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.59.9:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.59.9:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.

TAGS: Mod skin súng,mod skin ff ob26,mod skin ff max,mod skin ff max ob26,mod free fire skin,mod đồ ff,mod skin ff balo,mod full skin free fire,mod skin ff đầu quỷ,mod skin ff đẹp,mod skin ff ko khóa acc,mod skin ff ko lỗi,mod skin ff mới,config regi pratama,data mod skin free fire ob26,ziv game mod skin,mod đồ,Mod skin Free fire,mod skin free fire,data mod skin free fire,mod skin free fire max,mod skin free fire mới,cách mod skin free fire,mod skin ff
1 comment

  1. Nhậthachgame
error: Content is protected !!