Saturday, March 13, 2021

UPDATE APP DATA RC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.8 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.8Thông tin: UPDATE APP DATA RC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.8 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.8

Dung lượng:400KB

Chức năng:

+ MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

+ MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

+ MOD DATA TÌM ĐỒ 3

+ MOD DATA TÌM SÚNG NGẮM.

+ MOD DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:
FULL APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.8 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.8


 - APP ANTENNA RC OB26 NEWTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.59.8:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.59.8:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: