APP BYPASS FREE FIRE OB26 V2 - HỖ TRỢ TÌM TRẬN ĐẤU RANK CHO DATA ANTENNA, DATA MOD SKIN, MOD APK FREE FIRE OB26.

Thông tin:  APP BYPASS FREE FIRE OB26 V2 - HỖ TRỢ TÌM TRẬN ĐẤU RANK CHO DATA ANTENNA, DATA MOD SKIN, MOD APK FREE FIRE OB26.

Dung lượng: 2.8MB

Chức năng:

- APP BYPASS ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO:

+ DATA ĂNG TEN - DATA ANTENNA.

+ DATA MOD SKIN SÚNG - DATA MOD SKIN GUNS.

+ APK MOD KHÔNG TÌM ĐƯỢC RANK - APK MOD NO WORK RANK.

- TÌM TRẬN NHANH 100% - FAST FIND MATCHING 100%.

- TÌM TRẬN ĐẤU RANK 100% - WORK IN RANK 100%.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- CHỐNG KHÓA NICK 100% - ANTI BANNED.

- CHỐNG GHIM NICK 100% - ANTI BLACKLIST.

- UPDATE V2: FIX LỖI CHO FF 64 BIT VÀ FF MAX


Link:
FULL APP BYPASS FREE FIRE OB26 V2 - HỖ TRỢ TÌM TRẬN ĐẤU RANK CHO DATA ANTENNA, DATA MOD SKIN, MOD APK FREE FIRE OB26.


 


- APP BYPASS FF - MGA V2TẠI ĐÂY

- APP ANTENNATẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.59.10:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.59.10:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.

TAGS: Mod data antenna free fire,data antenna free fire,data headshot free fire,data ăng ten free fire,mod free fire ob26,mod data ff ob26,data antenna free fire ob26,data antenna free fire ob26 tìm trận nhanh,data antenna tay free fire,data antenna head free fire,data antenna hand free fire,data antenna đầu free fire ob26,data antenna free fire max,mod data antenna free fire ob26,mod free fire max,data free fire max,mod data free fire max,free fire max mod, mod data antenna free fire, data antenna free fire, data headshot free fire, data ăng ten free fire, mod free fire ob26, mod data ff ob26, data antenna free fire ob26, data antenna free fire ob26 tìm trận nhanh, data antenna tay free fire, data antenna head free fire, data antenna hand free fire, data antenna đầu free fire ob26, data antenna free fire max, mod data antenna free fire ob26, mod free fire max, data free fire max, mod data free fire max, free fire max mod, app tự động cài antenna, app antenna free fire, app antenna ff, data tìm vật phẩm sự kiện, data tìm đồ 3, data tìm súng ngắm,

1 comment

  1. flotino
error: Content is protected !!