MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB27 1.60.2 - FREE FIRE MAX 2.60.2 NEW UPDATE - WORK IN RANK/ CLASSIC 100%

MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB27 1.60.2 - FREE FIRE MAX 2.60.2 NEW UPDATE - WORK IN RANK/ CLASSIC 100%

Thông tin: MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB27 1.60.2 - FREE FIRE MAX 2.60.2 NEW UPDATE - WORK IN RANK/ CLASSIC 100%

Dung lượng: 10.2 MB

Chức năng:

- MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

- MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.
-

-Link:MOD DATA ANTENNA FREE FIRE OB27 1.60.2 - FREE FIRE MAX 2.60.2 NEW UPDATE - WORK IN RANK/ CLASSIC 100%


 


- FREE FIRE 1.60.X:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- FREE FIRE MAX 2.60.X:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA ANTENNA:

APP DATA ANTENNATẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT DATA FULL:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


Post a Comment

error: Content is protected !!