MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ LẠI NHÀ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA/ NICK.

MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ LẠI NHÀ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA/ NICK.

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ LẠI NHÀ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA/ NICK.

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 - WALL HACK V2.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2


 

- APK FREE FIRE MAX OB27 2.60.X 32 BITTẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX WALL HACK V2 ĐUÔI 
2019112182TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE MAX OB27 2.60.X 64 BITTẠI ĐÂY

+ DATA FF 
MAX WALL HACK V2 ĐUÔI 2019112183TẠI ĐÂY

- FREE FIRE MAX 2.60.X:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA ANTENNA:

APP DATA ANTENNATẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!