UPDATE APP DATA RC V8 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.10 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.10

UPDATE APP DATA RC V8 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.10 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.10


Thông tin: UPDATE APP DATA RC V8 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.59.10 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.10

Dung lượng:400KB

Chức năng:

+ MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

+ MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

+ MOD DATA TÌM ĐỒ 3

+ MOD DATA TÌM SÚNG NGẮM.

+ MOD DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.

+ MOD DATA TÌM TRẬN ĐẤU RANK NHANH.

Link:
FULL APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA V8 CHO FREE FIRE 1.59.10 VÀ FREE FIRE MAX 2.59.10


 


- APP ANTENNA RC V8 OB26TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.59.10:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.59.10:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.

TAGS: Mod data antenna free fire,data antenna free fire,data headshot free fire,data ăng ten free fire,mod free fire ob26,mod data ff ob26,data antenna free fire ob26,data antenna free fire ob26 tìm trận nhanh,data antenna tay free fire,data antenna head free fire,data antenna hand free fire,data antenna đầu free fire ob26,data antenna free fire max,mod data antenna free fire ob26,mod free fire max,data free fire max,mod data free fire max,free fire max mod, mod data antenna free fire, data antenna free fire, data headshot free fire, data ăng ten free fire, mod free fire ob26, mod data ff ob26, data antenna free fire ob26, data antenna free fire ob26 tìm trận nhanh, data antenna tay free fire, data antenna head free fire, data antenna hand free fire, data antenna đầu free fire ob26, data antenna free fire max, mod data antenna free fire ob26, mod free fire max, data free fire max, mod data free fire max, free fire max mod, app tự động cài antenna, app antenna free fire, app antenna ff, data tìm vật phẩm sự kiện, data tìm đồ 3, data tìm súng ngắm,
null

Post a Comment

error: Content is protected !!