MOD DATA FREE FIRE MAX OB28 2.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BIT

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE MAX OB28 2.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BIT

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE MAX OB28 2.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BIT


 

- DATA OBB FF MAX WALL HACK V1 MÁY 64 BIT VỚI TÊN OBB 2019112244TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF 
MAX WALL HACK V2 MÁY 64 BIT VỚI TÊN OBB 2019112244TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF MAX WALL HACK V1 MÁY 32 BIT VỚI TÊN OBB 2019112243TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF 
MAX WALL HACK V2 MÁY 32 BIT VỚI TÊN OBB 2019112243TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!