MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


 
- APK ORI FREE FIRE 1.62.XTẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK
TẠI ĐÂY

- FREE FIRE 1.62.X:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO

Post a Comment

error: Content is protected !!