MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BITThông tin: MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BIT

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X MỚI NHẤT - PHIÊN ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 VÀ V2 CHO MỌI MÁY 32BIT VÀ 64BIT


 

- DATA OBB FF WALL HACK V1 MÁY 64 BIT VỚI TÊN OBB 2019114401TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK V2 
MÁY 64 BIT VỚI TÊN OBB 2019114401TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK V1 MÁY 32 BIT VỚI TÊN OBB 2019114400TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK V2 
MÁY 32 BIT VỚI TÊN OBB 2019114400TẠI ĐÂY


- DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!