MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- ĐẦY ĐỦ DATA OBB WALL HACK CHO ANDROID VÀ IOS

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS

- AUTO HEADSHOT 50% 

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ


 - FF THƯỜNG IOS:


+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA FF WALL HACK V1 TẠI ĐÂY

+ DATA FF WALL HACK V2 TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX WALL HACK V1 TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX WALL HACK V2 TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!