MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS/ ANDROID MỚI NHẤT - DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS/ ANDROID MỚI NHẤT -  DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- ĐẦY ĐỦ DATA CHO ANDROID VÀ IOS.

- TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TRONG GAME - SEARCH IN GAME EVENT ITEM.

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE.

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS/ ANDROID MỚI NHẤT -  DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN


 - FF THƯỜNG IOS:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA FF THƯỜNG XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY- FF THƯỜNG ANDROID:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

- FF MAX ADNROID:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!