MOD MAP LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 19 V1 - MOD MAP GỐC GIẢM LAG 80%, GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH


Thông tin: MOD MAP LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 19 V1 - MOD MAP GỐC GIẢM LAG 80%, GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNHDung lượng: 400KB.

Chức năng:

- MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 19

- MOD MAP GỐC GIẢM ĐỒ HỌA , GIẢM LAG 80%

Link:
FULL LINK MOD MAP LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 19 V1 - MOD MAP GỐC GIẢM LAG 80%, GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH


 

- FILE: 
TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD MAP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.GARENA.GAME.KGVN" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.


Post a Comment

error: Content is protected !!