APP DATA VIEW FF TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA ĐẦU, ANTENNA TAY, ATENNA VAI, ANTENNA 3 TIA CHO FREE FIRE OB29Thông tin: APP DATA VIEW FF TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA ĐẦU, ANTENNA TAY, ATENNA VAI, ANTENNA 3 TIA CHO FREE FIRE OB29

Dung lượng:400KB

Chức năng:

+ MOD DATA ĂNG TEN ĐẦU - MOD DATA ANTENNA HEAD.

+ MOD DATA ĂNG TEN TAY - MOD DATA ANTENNA HAND.

MOD DATA ĂNG TEN VAI - MOD DATA ANTENNA SHOULDER.

MOD DATA ĂNG TEN 3 TIA - MOD DATA ANTENNA PLUS.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.

+ MOD DATA TÌM TRẬN ĐẤU RANK NHANH.

Link:
TẢI NHANH APP DATA VIEW FF TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA ĐẦU, ANTENNA TAY, ATENNA VAI, ANTENNA 3 TIA CHO FREE FIRE OB29


 


- APP DATA VIEW FF OB29TẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO

1 comment

  1. Hiang
error: Content is protected !!