HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 PRO PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG TỐI ƯU CHO MÁY YẾU FIX LAG 99% CỰC MƯỢT




Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 PRO PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG TỐI ƯU CHO MÁY YẾU FIX LAG 99% CỰC MƯỢT

Dung lượng: 500KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 01/08/2021.

 FIX LAG FREE FIRE OB28 MỚI NHẤT.


- FILE DATA FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, SIÊU YÊU, TRUNG BÌNH - CỰC YẾU



















Link:


TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 MỚI NHẤT


 














- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:

+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY



















- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA ẨN ANTENNATẠI ĐÂY





- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM XUTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM SÚNG NGẮMTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÁUTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO MINITẠI ĐÂY

+ DATA TÌM NÒNG GIẢM THANHTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA SAUTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA TRƯỚC - SAUTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA ĐỘN THỔTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNGTẠI ĐÂY

+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG SÁT THƯƠNGTẠI ĐÂY




+ DATA VÔ HẠN ĐẠNTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM FAMAS - X TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM VSS - XTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM AWM - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM KARR98 - ZTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM M14 - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM M60 - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MP5 - XTẠI ĐÂY



+ DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆNTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ THƯỜNGTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ICON VẬT PHẨM THỪATẠI ĐÂY


+ DATA XÓA BOOM KEO, ĐI XUYÊN BOOM KEO, TÌM M82BTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM BOOM NỔTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO VÁN NGHIÊNG VÀ TÌM BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO SÀN GỖ VÀ TÌM BOOM KEOTẠI ĐÂY





+ DATA LÀM MỜ BOOM KEO, ĐI XUYÊN BOOM KEO, TÌM M82BTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA HIỆU ỨNG NHÂN VẬT TRONG TRẬNTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM TOÀN BỘ SÚNG NÂNG CẤPTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM ĐỒ 3, TÌM MÁU, TÌM BOOM KEO, TÌM TOÀN BỘ SÚNG NÂNG CẤPTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO XÓA SÚNG PHÍA TRƯỚC, XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA XÓA SÚNG PHÍA SAU, XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNG, XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM SÚNG NGẮMTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM SÚNG NGẮM, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA MÁU TRÁI TIMTẠI ĐÂY


+ DATA COMBO XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA XÓA SÚNG PHÍA SAU, XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNG, XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM XU, ĐỒ 3, BOM KEO, MÁUTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82BTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82B, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM XU, ĐỒ 3, BOM KEO, MÁU, GIẢM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA COMBO TÌM M82B, BOM KEO, ĐẠN TỈA, GIẢM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA FAKE RANK THÁCH ĐẤUTẠI ĐÂY

DATA TÌM GLOZA, ĐỒ 3, BOOM KEO, BOOM NỔ, XU, GIẢM THANHTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÌNTẠI ĐÂY

+ DATA MOD SKIN FIX LAG KHÔNG CẦN BỘ MỞ RỘNGTẠI ĐÂY



+ DATA XÓA TẤT CẢ CÁC ÂM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA ĐỒ HỌA BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM LIỀMTẠI ĐÂY

+ DATA TĂNG KÍCH THƯỚC BOOM KEO HALLOWEEN, MOD BOOM KEO MINI HALLOWEENTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM KAR98-Y, M1887, GIẢM THANH, BOOM KEO, MŨ GIÁP 3: TẠI ĐÂY


DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82B, MP40, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEO: TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM XM8TẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M1887, FAMAS NÂNG CẤP, TÌM ĐỒ 3, TÌM MÁU, TÌM XU, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM VECTORTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM VECTOR, TÌM ĐỒ 3, TÌM KEOTẠI ĐÂY









- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA XÓA CÂY CỎ 32BITTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA CÂY CỎ 64BITTẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 6 :

+ DATA MOD THÔNG BÁO KILL BỰATẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 7 :

+ DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA FIX LAG :

+ APP FIX LAG V3TẠI ĐÂY

























- DATA FULL:



+ FILE DATA FLFF OB28 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 TRUNG BÌNH - CỰC YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 SIÊU YẾU: TẠI ĐÂY









- FIX LAG OBB:



1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114401:

+ OBB V4 GIỮ LẠI HUẤN LUYỆN: TẠI ĐÂY

+ OBB V10: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114400:

+ OBB V4 GIỮ LẠI HUẤN LUYỆN: TẠI ĐÂY

+ OBB V10: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

















Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!