MOD DATA ESP NAME ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Thông tin: MOD DATA ESP NAME ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB29 1.64.8

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAXOB29 2.64.8

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA ANTENNA MÀU THÍNH XANH, THÍNH VÀNG ĐỊNH VỊ ĐỊCH CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK


 - FF THƯỜNG 1.64.8:


+ DATA ESP NAME TẠI ĐÂY- FF MAX 2.46.8: 


+ DATA ESP NAME TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!